Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

NAUKA ZAWODU

Nauka zawodu składa się z dwóch części:

 1. praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym
 2. teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem.
Umowa jest podpisywana w organizacji cechowej właściwej dla danego zakładu rzemieślniczego. Cech jest organizacją sprawującą nadzór nad przebiegiem kształcenia. W przypadku młodocianych nauka zawodu trwa trzy lata, a w przypadku osób pełnoletnich dwa lata.
Rzemieślniczy system szkolenia wyróżnia odwrócenie relacji wynagrodzenia za zdobywanie wiedzy. To nie uczeń płaci za naukę, a mistrz szkolący płaci wynagrodzenie za pracę. Nie są to może oszałamiające kwoty jednak ważna jest tu zasada. Wynagrodzenie to jest stosunkiem procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w sferze przedsiębiorstw i wynosi:

 1. w I roku nauki 4-6 %
 2. w II roku nauki 5-12%
 3. w III roku nauki 6-15%

Przepis regulujący naukę w zakładach rzemieślniczych to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.V.1996 r (Dz. U. nr 60 poz. 278) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 197 poz. 1663,1996 z 2002 roku ).

Dofinansowanie kosztów kształcenia
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532)
Zgodnie z Art. 70b. 2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. W przypadku nauki zawodu:
  1. 4,587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące
  2. 7,645 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania kreślonej pracy 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z Art. 70b. 6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu pełnienia warunków określonych w ust. 1.

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:27:07
Imieniny obchodzą: