Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie rozpoczęła działalność organizacyjną w 1945 r. W dniu 5 listopada 1945 r. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Delegatów Cechowych, które podjęło uchwałę o powołaniu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie i tego samego dnia dokonano pierwszego w powojennej historii wyboru Zarządu Izby.
Od 31 marca 1960 r. Izba Rzemieślnicza w Szczecinie ma swoją własną siedzibę w odbudowanym, własnymi siłami, obiekcie przy al. Wojska Polskiego 78.
Wejście w życie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o „Działalności gospodarczej" i z dnia 3 marca 1989 r. „Ustawy o rzemiośle", spowodowało przekształcenie Izby Rzemieślniczej w organizację samorządową o charakterze społeczno-zawodowym i gospodarczym.
VIII Zjazd Delegatów rzemiosła województwa zachodniopomorskiego w dniu 24 listopada 2001 r. podjął uchwałę zmieniającą dotychczasową nazwę Izby na Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, a także dokonał szeregu zmian w statucie Izby.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Rzemiosła Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24.09.2003 r. podjął uchwałę o zmianie zapisów w statucie, zmieniając strukturę organizacyjną Izby oraz powołując nowy Zarząd Izby Rzemieślniczej.
Izba Rzemieślnicza od 1945 r. jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi Izbami Rzemieślniczymi, co umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla całego środowiska rzemieślniczego.
Izba Rzemieślnicza reprezentuje interesy zrzeszonych organizacji i rzemieślników - przedsiębiorców wobec organów administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Obecnie Izba Rzemieślnicza w Szczecinie na zasadzie dobrowolności zrzesza poprzez cechy i spółdzielnie, zakłady rzemieślnicze wszystkich branż zawodowych z terenu 11 powiatów: Szczecina, Świnoujścia, Gryfic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina, Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Nowogardu, Pyrzyc, Łobza i Choszczna.
Pracujemy aktywnie na rzecz rozwoju rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości, jesteśmy zainteresowani prowadzoną polityką władz wojewódzkich, która umożliwi naszym zakładom rzemieślniczym dalszy rozwój, pomoc w modernizacji i podnoszeniu kondycji firm oraz bycia konkurencyjnym na rynku Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza jest organizacją rzemieślników, małych i średnich przedsiębiorców i jako reprezentant zrzeszonych organizacji, uczestniczy w uruchamianych przez Unię Europejską programach pomocowych oraz pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych i administracyjnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Udziela zakładom rzemieślniczym pomocy instruktażowej, doradczej, szkoleniowej, przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne, a także sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia pracowników młodocianych.
Izba Rzemieślnicza w Szczecinie jest uprawniona do potwierdzania kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w systemie rzemieślniczej nauki zawodu świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi w 55 zawodach oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.
Od 1987 r. prowadzony jest samodzielny Ośrodek Szkolenia Rzemiosła przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.
Ośrodek organizuje:
- kursy instruktora praktycznej nauki zawodu,
- szkolenia przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego,
- szkolenia i kursy w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia doskonalące w zawodzie,
- szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 21 Lipiec 2018 |
11:44:07
Imieniny obchodzą: