Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

EGZAMIN MISTRZOWSKI

Wymagania na Mistrza

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie, albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej sześcioletni staż pracy oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • przez okres co najmniej sześciu lat samodzielnie wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
  posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej trzy letni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł mistrza w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu mistrza, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada średnie lub wyższe wykształcenie techniczne i po uzyskaniu tytułu zawodowego odpowiednio dwuletni lub roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

 • dokument kwalifikacji zawodowych ( dostarczają osoby, które posiadają kwalifikacje w pokrewnym zawodzie),
 • świadectwo ukończenia szkoły (minimum zawodowej),
 • dowód potwierdzający wykonywanie pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dostarczają osoby, które samodzielnie prowadzą działalność),
 • dowód praktyki zawodowej,
 • 1 fotografię ( czytelnie podpisaną).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

SzukajSzukaj
Szczecin, 21 Lipiec 2018 |
11:36:07
Imieniny obchodzą: