Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 


 

Prace projektowe rozpoczęto po podpisaniu umowy w dniu 04 listopada 2014 roku. projekt pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście” otrzymał dofinansowanie z Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez termomodernizację szkoły w Kamiennym Moście

W ramach termomodernizacji wykonana zostaną następujące prace termomodernizacyjne:

- wymiana stolarki okiennej,

- modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o.),                                                      

- instalacja 2 kotłów na biomasę,                                                                                       

- ocieplenie przegród budynku (stropodach)                                                                                 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatu jakim jest wzrost produkcji energii za źródeł odnawialnych.

 

Design work began after the contract was signed on November 4, 2014. project entitled "Thermal modernization of the school in Kamienna Most" received funding from the Program PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources" Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.
The aim of the project is to reduce greenhouse gas emissions to the atmosphere by thermo-modernization of the school in Kamienna Most
As part of the thermo-modernization, the following thermo-modernization works will be carried out:
- replacement of window joinery,
- modernization of internal installations (c.o.),
- installation of 2 biomass boilers,
- insulation of building partitions (roofs)
The implementation of the project will contribute to the achievement of the result which is the increase in energy production as renewable sources.

SzukajSzukaj
Szczecin, 21 Lipiec 2018 |
11:33:07
Imieniny obchodzą: