Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI

Dotyczy: postępowania polegającego na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i emisji spotu reklamowego w stacji radiowej na terenie sześciu województw

w ramach realizacji projektu Szansa drzemie w zmianie - nowoczesne ZZL
współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data  otwarcia ofert: 24.02.2014r. godz. 12:00

Miejsce otwarcia ofert: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 78, 79-482 Szczecin.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i emisji spotu reklamowego w stacji radiowej na terenie sześciu województw zostało wysłane drogą mailową do następujących firm:

· reklama.warszawa@eska.pl

· reklama@polskieradio.pl

· daniel.zytka@agora.pl

· kontakt@rrm.com.pl

· patrycja@mdx.com.pl

· info@motionbrand.pl

· biuro@flpr.pl

· info@unigraf.budgoszcz.pl

2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.irszczecin.pl oraz wywieszone w hollu budynku Zamawiającego w miejscu widocznym i ogólnodostępnym.

3. W przewidzianym w zapytaniu ofertowym terminie do składania ofert (20.02.2014r. godz. 12:00) wpłynęło 5 ofert.

4. Oferty były zapakowany w kopercie z właściwą adnotacją.

5. Oferty zostały złożona przez następujące podmioty:

a) Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, Józef Kloska ul. Dworcowa71, 85-009 Bydgoszcz, cena brutto (z VAT) 59.212,20zł. (oferta odrzucona z przyczyn formalnych - brak załączonych załączników dot. udokumentowania zasięgu dziennego słuchalności na poziomie 7%; dot. udokumentowania zasięgu 4 stacji radiowych - zasięg ogólnopolski i ponadregionalny.

b) EUROZET  Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, cena brutto (z VAT)  49.106,52zł.

c) Radiowe Doradztwo Reklamowe Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, cena brutto (z VAT) 52.706,73zł.

d) FL GROUP, pl. Legionów12/8, 50-049 Warszawa., cena brutto (VAT) 126.884,58zł. (oferta odrzucona na etapie merytorycznej oceny).

e) TIME S.A.  ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, cena brutto (VAT)47212,958zł.  (oferta odrzucona na etapie merytorycznej oceny).

6. Oferty zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w zapytaniu ofertowym.

7. Komisja dokonała sprawdzenia spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 05.02.2014r. (Wymogi uczestnictwa w postępowaniu) - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

8. Komisja dokonała oceny ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Karty indywidualnej oceny oferty, dokonanej przez poszczególnych członków Komisji, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

9. Podczas oceny oferty Komisja brała pod uwagę cenę łączną realizacji całości zamówienia

       - 100%

10. Informację o łącznej liczbie punktów uzyskanych przez oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert, zawiera załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

11. Komisja po weryfikacji złożonych ofert, uznała że złożone oferty przez:

· FL GROUP, pl. Legionów12/8, 50-049 Warszawa

· TIME S.A.  ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Nie spełniają warunków zamówienia. Uzasadnienie: Zamawiający w ofercie zwrócił się o podanie kosztu emisji 1 spotu reklamowego w poszczególnym województwie. W w/w złożonych ofertach Komisja nie może stwierdzić, czy podany koszt (dla każdego województwa) jest jednostkowy za 1 emisję a błędnie jest podliczona kwota za całość oferty, czy też błędnie wpisano koszt za jedną emisję - wpisując kwotę zbiorczą za 60 spotów (gdzie wymagano za 1 spot). W związku z powyższym, iż Komisja nie ma możliwości rzetelnej oceny ofert,  Komisja odrzuca z procedury oceny w/w oferty.

 

 

 

D. Miśkeiwicz - Przewodniczący Komisji

J. Musialska - Z-ca Przewodniczącego

D. Obrembska - Sekretarz Komisji

(nieobecny)  - Członek Komisji

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:23:07
Imieniny obchodzą: