Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin dnia 03.07.2014r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FLEXI/10/2014

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA

Kompleksowa realizacja 10 filmików promujących

- zasadę flexicurity

- wdrożenie i upowszechnianie innowacyjnego modelu wypracowanego w ramach projektu pt. „Platforma flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w obszarze MiŚP dla postepowania nr Flexi/10/2014 z dnia 13.06.2014r. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROCEDURY: FLEXI/10/2014

1. Przedmiot postępowania:

Kompleksowa realizacja 10 filmików promujących

- zasadę flexicurity

- wdrożenie i upowszechnianie innowacyjnego modelu wypracowanego w ramach projektu pt. „Platforma flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w obszarze MiŚP

 

2. Zamawiający w dniu 13.06.2014 umieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej u Zamawiającego:

www.irszczecin.pl

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

3. Zamawiający wysłał oferty w formie papierowej do następujących osób:

1 UQS S.C.

 

2 Boxfirma Tomasz Małecki

 

3. Hist-Art. Jakub Baranowski

 

4. Oferty zostały złożone przez:

Oferta nr  1

4DB Bartłomiej Kulita Spółka Jawna

Oferta nr 2

FlyFilm Piotr Kalkowski

Oferta nr  3

VCV Systems Sp. z o. o.

Oferta nr 4.

GOLDEN STORM FILM

Artur Brzozowski

Oferta nr  5

Maciej Pytel MEDIA

Oferta nr  6

UQS S.C.

 

 

5. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

 

  1. punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

 

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto” za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający)

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: 

6. Wybrany wykonawca:

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, Komisja podjęła decyzję o wyborze oferty:

UQS S.C.

Al. Wojska Polskiego 78/14

70-482 Szczecin

l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

wynik

Uwagi komisji

 

 

 

1

 

 

 

4DB Bartłomiej Kulita Spółka Jawna

 

 

 

25.06.2014

 

 

 

0

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (oferta nie zawiera wymaganych załączników tj. parafowana umowa, cv wykonawców, wykaz zrealizowanych usług)

 

 

 

2

 

 

 

FlyFilm Piotr Kalkowski

 

 

 

25.06.2014

 

 

44

 

 

 

3

 

VCV Systems Sp. z o. o.

 

 

 

26.06.2014

 

96

 

 

4.

GOLDEN STORM FILM

Artur Brzozowski

27.06.2014

(e-mail)

0

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (oferta nie zawiera wymaganych załączników tj. zalączono cv 1 osoby, brak cv osób w skompletowanej ekipie nagraniowej)

5

Maciej Pytel MEDIA

 

27.06.2014

0

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (oferta nie zawiera wymaganych załączników tj.

1. załączona informacja o ekipie nagraniowo – montażowej nie została uznana przez komisje oceny ofert za cv, 2. Doświadczenie osób wymienionych w zestawieniu nie wskazuje jaką funkcję pełniły osoby w produkcjach )

6

UQS S.C.

27.06.2014

100

Oferta przyjęta do realizacji

Protokół sporządzono dnia 03.07.2014 r.

Szczecin, 03.07.2014r.

…………………………………………………..

podpis

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:41:07
Imieniny obchodzą: