Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin dnia 28.11.2013r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FLEXI/5/2013

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA

Wykonanie korekty stylistycznej (recenzja i wprowadzenie poprawek) do programów i poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji określonej w postepowaniu nr Flexi/5/2013 z dnia 13.11.2013r. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP - kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

NR PROCEDURY: FLEXI/5/2013

 

1. Przedmiot postępowania:

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego prac związanych z wykonaniem korekty stylistycznej (recenzja i wprowadzenie poprawek) do programów i poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji.

2. Zamawiający w dniu 13.11.2013r. umieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej u Zamawiającego:

 

www.irszczecin.pl

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

 

3. Zamawiający wysłał oferty w formie papierowej do następujących osób:

1. Małgorzata Zych

2. Tadeusz Twardowski

3. Agnieszka Sobczak

4. Jonatan Rauchfleisch

5. Alicja Wiśniewska

 

4. Oferty zostały złożone przez:

 

Oferta nr 1: Agnieszka Sobczak - oferta złożona w dniu 25.11.2013r.

Oferta nr 2: Małgorzata Zych - oferta złożona w dniu 25.11.2013r.

Oferta nr 3: Tadeusz Twardowski - oferta złożona w dniu 25.11.2013r.

Oferta nr 4: Ewelina Gracz - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 5: Alicja Wiśniewska - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 6: Katarzyna Klimecka  - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 7: FOTO-ARS -  oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

1. punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

 

 

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

 

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający)

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

 

6. Wybrany wykonawca:

 

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, Komisja podjęła decyzję o wyborze ofert:

 

Oferta nr 1: Agnieszka Sobczak

Oferta nr 2: Małgorzata Zych

Oferta nr 3: FOTO-ARS

Oferta nr 4: Katarzyna Klimecka

Oferta nr 5: Tadeusz Twardowski

Oferta nr 6: Ewelina Gracz

 

l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w %

 

Uwagi komisji

 

1

Agnieszka Sobczak

25.11.2013r. osobiście

 

100%

 

 

Przeprowadzono negocjacje

 

2

 

Małgorzata Zych

25.11.2013r. osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

3

FOTO-ARS

27.11.2013r. osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

4

Katarzyna Klimecka

27.11.2013r. osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

5

Tadeusz Twardowski

25.11.2013r. osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

6

Ewelina Gracz

27.11.2013r. osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

7

Alicja Wiśniewska

27.11.2013r. osobiście

-

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (brak zał. Nr 2).

 

 

UZADANIENIE:

Oferty przyjęte do realizacji zostały złożone zgodnie z procedurą Flexi/05/2013. Komisja Wyboru Ofert z każdym oferentem przeprowadziła negocjacje względem ceny za wykonanie korekty stylistycznej dla zgłoszonego zawodu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, wykonawcy zaakceptowali przedstawioną cenę za usługę, co odnotowano w poszczególnym protokole negocjacji.

 

 

 

 

Protokół sporządzono dnia 05.12.2013r.

Protokół opublikowano na www.irszczecin.pl dnia 05.12.2013r.

Protokół wywieszono na tablicy ogłoszeń Izby Rzemieślniczej MiŚP dnia 05.12.2013r.

 

 

 

 

 

 

Szczecin, 05.12.2013r.                                                                               

 KIEROWNIK PROJEKTU

  RAFAŁ DĄBROWSKI

 

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:50:07
Imieniny obchodzą: