Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin dnia 28.11.2013r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FLEXI/4/2013

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA

Wykonanie korekty merytorycznej (recenzja i wprowadzenie poprawek) do programów i poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji określonej w postepowaniu nr Flexi/4/2013 z dnia 13.11.2013r. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP - kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

NR PROCEDURY: FLEXI/4/2013

1. Przedmiot postępowania:

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego prac związanych z wykonaniem korekty merytorycznej (recenzja i wprowadzenie poprawek) do programów i poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji.

2. Zamawiający w dniu 13.11.2013r. umieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej u Zamawiającego:

 

www.irszczecin.pl

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

 

3. Zamawiający wysłał oferty w formie papierowej do następujących osób:

 

1. Andrzej Zych

2. Maria Twardowska

3. Jerzy Stasiukiewicz

4. Tomasz Osman

5. Piotr Dubis

6. Marcin Januszewski

7. Bogusława Pęciak

 

4. Oferty zostały złożone przez:

 

Oferta nr 1: Maria Twardowska - oferta złożona w dniu 25.11.2013r.

Oferta nr 2: Rafał Miler - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz: 8.18.

Oferta nr 3: Jerzy Stasiukiewicz - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.godz: 8.30.

Oferta nr 4: Bogusława Pęciak - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz: 8.41.

Oferta nr 5: Piotr Dubis - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz: 8.42.

Oferta nr 6: Dariusz Zaśko - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz: 8.45.

Oferta nr 7: Ireneusz Kocoń - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz: 8.50.

Oferta nr 8: Sławomir Kocoń - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz: 8.52.

Oferent nr 9: Andrzej Zych - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.godz: 8.58.

Oferent nr 10: Marcin Januszewski - oferta złożona w dniu 27.11.2013r. godz. 9.50.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

 

1.    punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

 

 

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

 

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający)

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

 

6. Wybrany wykonawca:

 

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, Komisja podjęła decyzję o wyborze ofert:

Oferta nr 1: Maria Twardowska

Oferta nr 2: Rafał Miler

Oferta nr 3: Jerzy Stasiukiewicz

Oferta nr 4: Bogusława Pęciak

Oferta nr 5: Piotr Dubis

Oferta nr 6: Dariusz Zaśko

Oferta nr 7: Ireneusz Kocoń

Oferta nr 8: Sławomir Kocoń

Oferta nr 9: Andrzej Zych

Oferta nr 10: Marcin Januszewski

 

 

l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w %

 

Uwagi komisji

1

Maria Twardowska

25.11.2013r. osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

2

Rafał Miler

27.11.2013r./8.18

osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

3

Jerzy Stasiukiewicz

27.11.2013r./8.30 osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

 

4

 

Bogusława Pęciak

 

27.11.2013r./8.41

osobiście

 

100%

 

 

Przeprowadzono negocjacje

 

5

 

Piotr Dubis

27.11.2013r./8.42

osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

6

Dariusz Zaśko

27.11.2013r./8.45 osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

7

Ireneusz Kocoń

27.11.2013r./8.50 osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

8

Sławomir Kocoń

27.11.2013r./8.52 osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

9

Andrzej Zych

27.11.2013r./8.58 osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

10

Marcin Januszewski

27.11.2013r./9.50 osobiście

100%

Przeprowadzono negocjacje

 

 

UZADANIENIE:

Oferty przyjęte do realizacji zostały złożone zgodnie z procedurą Flexi/04/2013. Komisja Wyboru Ofert z każdym oferentem przeprowadziła negocjacje względem ceny za wykonanie korekty merytorycznej dla zgłoszonego zawodu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, wykonawcy zaakceptowali przedstawioną cenę za usługę, co odnotowano w poszczególnym protokole negocjacji.

 

 

 

 

Protokół sporządzono dnia 28.11.2013r.

Protokół opublikowano na www.irszczecin.pl dnia 02.12.2013r.

Protokół wywieszono na tablicy ogłoszeń Izby Rzemieślniczej MiŚP dnia 02.12.2013r.

 

 

Szczecin, 02.12.2013R.                                                                                

KIEROWNIK PROJEKTU

  RAFAŁ DĄBROWSKI

 

 
SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:52:07
Imieniny obchodzą: